Vrienden van Rivierduinen

Stichting Vrienden van Rivierduinen verleent, waar mogelijk, financiële hulp aan cliënten in de GGZ die door omstandigheden in een (noodsituatie) zijn geraakt en die geen beroep meer kunnen doen op wettelijk voorliggende voorzieningen.

Onze website is vernieuwd. Daardoor kan eenvoudiger dan voorheen een financiële aanvraag worden gedaan. Vanaf 1 januari 2018 worden uitsluitend digitale aanvragen in behandeling genomen. Hierdoor worden aanvragen sneller behandeld. Het aanvraagformulier is te vinden onder de tab Aanvragen.

In de praktijk

Vernieuwde website

Onze website is vernieuwd. Er kan eenvoudiger dan voorheen een financiële aanvraag worden gedaan. Vanaf 1 januari 2018 worden uitsluitend digitale aanvragen in behandeling genomen. Hierdoor worden zij sneller behandeld. Klik op de tab Aanvragen voor het formulier.

Lees meer