Aanvragen

Wie kunnen er een beroep doen op ondersteuning?

GGZ cliënten in behandeling bij GGZ Rivierduinen, die in het kader van persoonlijk sociaal maatschappelijk herstel een ambitie willen realiseren of onverwacht worden geconfronteerd met een financiële tegenvaller, kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning van stichting Vrienden van Rivierduinen.

Hoeveel ondersteuning?

Als er middelen nodig zijn om een ambitie te realiseren of er een onverwachte financiële tegenvaller moet worden opgevangen, kan de stichting Vrienden van Rivierduinen helpen met schenkingen tot maximaal € 500,00. 

Toelichting en onderbouwing belangrijk

Een duidelijk overzicht van de financiële situatie van de aanvrager, goede onderbouwing en toelichting helpen de beoordelingscommissie de aanvraag te beoordelen. De beoordelingscommissie onderzoekt altijd of een beroep op andere voorzieningen meer voor de hand ligt en zal u eventueel daarnaar doorverwijzen. Lees in de Privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Het is belangrijk om het aanvraagformulier samen met je behandelaar of begeleider (bijv. maatschappelijk werkende) in te vullen. Alleen aanvragen die zowel door de aanvrager als door de behandelaar of begeleider zijn ondertekend worden in behandeling worden genomen. Om de rechtmatigheid van de uitgave te kunnen controleren dient achteraf een bon of ander bewijs van betaling verstrekt te worden.