Waar staan wij voor?

Waar staat de stichting Vrienden van Rivierduinen voor?

 

Stichting Vrienden van Rivierduinen verleent, waar mogelijk, financiële hulp aan cliënten in de GGZ die door omstandigheden in een (noodsituatie) zijn geraakt en die geen beroep meer kunnen doen op wettelijk voorliggende voorzieningen.

Stichting Vrienden van Rivierduinen kan een bijdrage toekennen tot een maximum van € 350,00. Daarnaast is het mogelijk een rentevrije lening te verstrekken tot een maximum van € 500,00.

Om haar werkzaamheden te kunnen continueren doet de stichting actief aan geldwerving. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: donaties van vrienden; subsidies; fondsen; schenkingen; erfstellingen; legaten.

De stichting Vrienden van Rivierduinen is een ANBI erkende instelling