Vrienden van Rivierduinen

Stichting Vrienden van Rivierduinen verleent, waar mogelijk, financiële hulp aan cliënten in de GGZ die door omstandigheden in een (noodsituatie) zijn geraakt en die geen beroep meer kunnen doen op wettelijk voorliggende voorzieningen.

Via onze website kan eenvoudiger dan voorheen een financiële aanvraag worden gedaan. Uitsluitend digitale aanvragen worden in behandeling genomen. Hierdoor worden aanvragen sneller behandeld. Het aanvraagformulier is te vinden onder de tab Aanvragen.

Onder het kopje Home > Financiële verantwoording vindt u de jaarverslagen en jaarrekeningen.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de beoordelingscommissie

Er zijn meerdere vacatures in de beoordelingscommissie van de Stichting Vrienden van Rivierduinen. De beoordelingscommissie bepaalt of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet. De beoordelingscommissie wordt gevormd door vrijwilligers met affiniteit met de doelgroep en...