Hoe werken wij?

Stichting Vrienden van Rivierduinen neemt aanvragen in behandeling van GGZ cliënten die vallen onder het werkgebied van Rivierduinen omvattend de regio’s Haagstreek, Zoetermeer, Midden- Holland, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Leiden en omstreken. Cliënten moeten zijn aangewezen op GGZ-hulpverlening waarbij meestal sprake is van beperkingen in sociaal/maatschappelijk functioneren ten gevolge van psychische/psychiatrische aandoeningen. Financiële hulp van de Stichting kan een bijdrage zijn voor verder maatschappelijk / persoonlijk Herstel. Hulpverleners en/of cliënten kunnen een aanvraag indienen.

Stichting Vrienden van Rivierduinen gebruikt hiervoor een aanvraagformulier dat is hier te vinden. 

Op dit formulier wordt die informatie gevraagd die nodig is om de situatie in te kunnen schatten. Een toelichting met daarin een onderbouwing van de aanvraag helpt de commissie te beoordelen of de gift echt een helpende hand zal bieden. Onvoldoende toelichting kan een reden zijn voor aanhouden of zelfs afwijzen van de aanvraag. Idem het niet aanleveren van (financiële) inkomens onderbouwing. In onze Privacy verklaring leest u hoe de Stichting omgaat met gevoelige persoonlijke gegevens.

Verder wordt er nadrukkelijk bekeken of er een beroep gedaan kan worden op voorliggende voorzieningen (armoedebeleid lokale gemeente, WLZ, zorgverzekering).

Ook wordt er regelmatig doorverwezen naar andere fondsen als duidelijk is dat de aanvrager niet tot onze doelgroep behoort of als het gevraagde de toekenninggrens overschrijdt.