Word vriend!

We leven in een snel veranderende wereld, waarbij ieder van ons geacht wordt om zijn zaken zo veel mogelijk zelf te regelen en tegelijkertijd zien we de financiële middelen om iets extra’s te kunnen doen, in rap tempo afnemen. In toenemende mate zijn er situaties waarbij het de cliënt aan middelen ontbreekt om voldoende maatschappelijk te participeren.

De afwezigheid van voorzieningen en sociale relaties en steun, zoals mantelzorg, lotgenotencontact, mogelijkheid tot zinvolle activiteiten zoals werk, staat een verdere maatschappelijke vooruitgang in de weg.

 

Als Vrienden van Rivierduinen werken we samen met collega-instellingen en steunen elkaar over en weer bij het realiseren van onze doelen. Dat laat onverlet dat we uw steun als duwtje in de rug hard nodig hebben.

Zonder donateurs geen Vrienden van Rivierduinen. Om ons werk te kunnen blijven doen zijn individuele giften in de vorm van schenkingen en nalatenschappen zeer welkom.

Daarnaast zet Vrienden van Rivierduinen zich in op het aangaan van een meer duurzame relatie met onze vrienden. Deze vaste vrienden worden door middel van een regelmatig verschijnende e-mail brief geïnformeerd over het wel en wee van de Stichting.

We onderscheiden vier vormen van vriendschap:

·         de verre vriend: vaste bijdrage €10,00 per jaar;

·         de goede vriend: vaste bijdrage € 50,00 per jaar;

·         de boezemvriend: vaste bijdrage € 100,00 per jaar en

·         vriend voor het leven: eenmalige donatie van minimaal € 500,00

 

Ook bedrijven en serviceclubs worden uitgenodigd voor donaties.

 

Jaarlijks publiceren we een jaarverslag. We zijn een ANBI geregistreerde stichting