Voor het beoordelen van aanvragen voor ondersteuning worden persoonlijke gegevens opgevraagd. Uw aanvraagformulier en de bijlagen worden beoordeeld door de leden van de beoordelingscommissie. Met de inzending van een aanvraag gaat u akkoord dat u uw persoonlijke gegevens beschikbaar stelt voor beoordeling van de ondersteuning. Aanvragen worden bewaard door het secretariaat van de Stichting. Na beoordeling hebben uitsluitend het secretariaat en de voorzitter van de beoordelingscommissie toegang tot het aanvraagformulier en de bijlagen.
Indien een aanvraag wordt afgewezen worden de naam van de aanvrager en de datum van de aanvraag genoteerd en alle overige verstrekte gegevens worden vernietigd. Twee jaar nadat de aanvraag is gehonoreerd en afgehandeld worden de naam van de aanvrager en de datum van de aanvraag genoteerd en het formulier met bijlagen wordt vernietigd.
U kunt een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Echter kan dit alleen als u uw aanvraag intrekt, dus onder voorwaarde dat uw aanvraag nog niet is gehonoreerd en afgehandeld. Hiervoor dient u contact op te nemen met de Stichting. Zie de pagina Contact.
Voor de verwerking en opslag van gegevens wordt gebruik gemaakt van systemen van GGZ Rivierduinen. Tussen de Stichting en GGZ Rivierduinen is de afspraak dat de gegevens met betrekking tot een aanvraag tot gift onder de verantwoordelijkheid van de Stichting vallen en onder geen beding inzichtelijk zijn voor of verstrekt worden aan GGZ Rivierduinen. Onze werkwijze staat beschreven in het Huishoudelijk reglement van de stichting Vrienden van Rivierduinen (versie 18 januari 2018).