Nalaten

Stichting Vrienden van Rivierduinen in uw testament

U kunt ervoor kiezen om de Stichting Vrienden van Rivierduinen als (mede-)erfgenaam (erfstelling) op te laten nemen in uw testament of door middel van een legaat.

Legaat

U kunt bij de notaris een legaat voor de Stichting Vrienden van Rivierduinen in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling

Bij een erfstelling kunt u ervoor kiezen om Stichting Vrienden van Rivierduinen geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Nalatenschap en de belasting

Stichting Vrienden van Rivierduinen heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Vragen en informatie

Bankgegevens: IBAN nummer NL22RABO0335568831 t.n.v. de Stichting Vrienden van Rivierduinen.

Als u meer wilt weten over nalatenschappen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris. Hij/zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot uw nalatenschap. Heeft u nog vragen over een nalatenschap of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op met ons, via e-mail stichtingvrienden@rivierduinen.nl.