Het bestuur

Het bestuur van Vrienden van Rivierduinen bestaat uit:

  • Jacques van Zoelen – voorzitter
  • Ralph Lamboo, penningmeester
  • Bellina Daleman , secretaris
  • Trudy van Breenen – lid namens Ypsilon
  • Caroline Angenent – lid namens de Centrale CliĆ«ntenraad GGZ Rivierduinen
  • Roelf Scholma – lid namens de Centrale Familieraad GGZ Rivierduinen