Jaarverantwoording 2018

In het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vindt u de verantwoording over het jaar...