In de bijlage vindt u de verantwoording over het jaar 2018.